PRODUKTER / BIO-PRODUKTER

BIO-PRODUKTER

OK 902 BIO REN LUKTKONTROLL

BIO REN LUKTKONTROLL er en meget konsentrert bakteriekultur som kan brukes som vaskemiddel og luktfjerning, eller bare som luktfjerner. Utviklet for raskt å bryte ned illeluktende organiske forbindelser og derav fjerne all vond lukt.
BIO REN LUKTKONTROLL aktiviseres ved kontakt med organisk materiale som: Avfall, slam, oppkast, urin, melk, røyk- fisk- og dyrelukt m.m.
Anbefales brukt i: Områder som håndterer / forurenses av fisk, dyr, avfall, slam og kompost. Flom- og brannskadede områder. Offentlig toalett. Dyrestell. Matbehandling osv.

BIO REN LUKTKONTROLL er et hurtigvirkende, nøytraliserende produkt som bryter ned og fjerner organiske forbindelser og bakterier og gir en umiddelbar lukt lindring.
BIO REN LUKTKONTROLL er bygget opp av bakteriekulturer som ikke er giftige og som finnes naturlig i melkeprodukter, brød, øl og vin.

BRUKSFORDELER:
Gir en meget rask, økologisk, nøytraliserende, effektiv, forebyggende og langsiktig behandling, uten bruk av sterke kjemikalier eller andre bakteriedrepende midler.
Meget miljøvennlig, fremmer nedbrytningen uten lukt (ingen vond lukt, enzymer eller gasser).
Etterlater en kraftig frisk lukt. 
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no