PRODUKTER / BIO-PRODUKTER

BIO-PRODUKTER

OK 905 BIO OLJE LUKTKONTROLL

PRODUKTINFORMASJON:
BIO OLJE LUKTKONTROLL er en avansert renseteknologi for optimal og langvarig fjerning
av olje- og oljelukt. Et meget effektivt alternativ til konvensjonelle rengjøringsmidler.
For rengjøring av problematiske oljeflekker på betong og andre overflater.

BIO OLJE LUKTKONTROLL er en konsentrert flytende bakteriekultur, utviklet for raskt å
bryte ned illeluktende olje-forbindelser og derav fjerne all vond lukt. Virker dyptrensende på
betong, tre, jord etc. Kan også sprayes på vannspeil.

BIO OLJE LUKTKONTROLL aktiviseres ved kontakt med olje, diesel, fyringsolje, White spirit,
lampeolje, tennvæske og lignende.

BIO OLJE LUKTKONTROLL er et hurtigvirkende, nøytraliserende produkt som bryter ned og
fjerner hydrokarboner og gir en umiddelbar lukt reduksjon.

BIO OLJE LUKTKONTROLL er bygget opp av bakteriekulturer som ikke er giftige og som
finnes naturlig i melkeprodukter, brød, øl og vin.
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no