PRODUKTER / KJEMISKE STOFFER

KJEMISKE STOFFER

C10C13, 208 liter.
D LIMONENE / SITRUSRENS, 25 liter.
D LIMONENE / SITRUSRENS, 205 liter.
D LIMONENE / SITRUSRENS, 5 liter.
DOWCAL 100, 28 kg / 230 kg.  
DOWCAL 100E, 224 kg.
DOWCAL 200E, 26 kg.   
D 40. 205 liter
D 60, 205 liter
D 65, 205 liter
D 80, 205 liter
EDDIKSYRE 60%, 25 liter.
FOSFORSYRE 85%, 42 kg / 25 liter.
GLYSERIN, 1 kg / 32 kg / 260 kg.
ISOPROPANOL, 208 liter.
KALIUMHYDROKSID 46%, 308 kg. 
MARCOL 82, 180 kg.
NATRIUMHYDROKSID (Kaustisk Soda), 25 kg.
NATRIUMHYPOKLORITT 15% Løsning, 30 kg. 
NATRIUMMETASILIKAT, 25 kg. 
PROPYLENGLYKOL, 26 kg / 215 kg.      SDS
RIBO15, (Biocidgodkjent Natriumhypokloritt) 24 kg.     SDS
SALTSYRE 34%, 25 liter.
SITRONSYRE SEKK, 25 kg.
WHITE SPIRITE, 205 liter
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no