PRODUKTER / KJEMISKE STOFFER

KJEMISKE STOFFER

AMONIAKK 24%, 25 liter.
C10C13, 208 liter.
D LIMONENE / SITRUSRENS, 25 liter.
D LIMONENE / SITRUSRENS, 205 liter.
D LIMONENE / SITRUSRENS, 5 liter.
DOWCAL 100, 28 kg.   
DOWCAL 100, 230 kg.  
DOWCAL 200, 26 kg.   
D 40. 205 liter
D 60, 205 liter
D 65, 205 liter
D 80, 205 liter
FOSFORSYRE
EDDIKSYRE 60%, 25 liter.
FOSFORSYRE 85%, 42 kg / 25 liter.
GLYSERIN, 32 kg. 
GLYSERIN, 260 kg. 
ISOPROPANOL, 208 liter.
KALIUMHYDROKSID 46%, 308 kg. 
MAURSYRE, 24 kg.
NATRIUMHYDROKSID (Kaustisk Soda), 25 kg.
NATRIUMHYPOKLORITT 15% Løsning, 30 kg. 
NATRIUMMETASILIKAT, 25 kg. 
PROPYLENGLYKOL, 26 kg. 
PROPYLENGLYKOL, 215 kg. 
SALTSYRE 34-37%, 25 liter.
SANITÆRVÆSKE, 25 liter
SITRONSYRE SEKK, 25 kg.
WHITE SPIRITE, 205 liter
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no