Produkter

OK PRODUKTENE omfatter alt fra snille og hudvennlige toalettsåper til sterke avfettingsvæsker. OK PRODUKTENE er anerkjente miljøvennlige produkter, utviklet for å være så effektive som mulig til sitt bruk, produsert i konsentrert form med store utblandingsforhold.
 
KVALITET: OK PRODUKTER er selvfølgelig alltid av beste kvalitet. Så effektive som mulig til sitt bruk, samtidig som produktet skal være så; Helse-, Miljø-, og Sikkerhetsvennlig som mulig.
OK Produkter er merket i henhold til REACH regelverk til industrielt bruk.

BRUK: Vi hjelper gjerne våre kunden å finne frem til riktig OK PRODUKT til arbeidet som skal utføres. Brukere som følger våre veiledninger kan blande og bruke OK PRODUKTET i trygg forvissning om at jobben blir utført på en så enkel, effektiv og trygg måte som mulig.

TRYGGHET: I vår Internkontroll har vi også lagt inn KVALITETSSIKRING på; produksjon, tapping, pakking, merking, ordrebehandling og fakturering. Dette skal sørge for at våre kunder alltid skal få det bestilte produktet, til rett tid og til riktig pris.

SIKKERHETSDATABLAD: Vi står selv for utvikling av Sikkerhetsdatablad til alle OK Produktene, oppdatering foregår kontinuerlig, alt i henhold til gjeldende REACH regelverk.
Sikkerhetsdatabladene distribueres på våre nettsider samt på  www.ecoonline.no. Der kan de av våre kunder som er tilknyttett Ecoonline-databasen få automatisk oppdatering av våre SDS. Alle andre kunder kan  velge; "søk sikkerhetsdatablad" skrive inn f.eks. OK 2047 (OK +produktnummeret) da får man tilgang til å se / skrive ut Sikkerhetsdatablad, Verneblad og Faremerkingsetiketter.
 
BRUKERVEILEDNING: Alle OK-PRODUKTENE har egen produktinformasjon og etikett som beskriver bruksområder, blandingsforhold osv. Vi har også satt på QR-kode som kan scannes via appen QR Reader for å komme direkte til  Sikkerhetsdatabladet.
Sammen med våre vareleveranser sender vi gjerne med Sikkerhetsdatablad og laminert produktinformasjon som kan henges opp på arbeidsplassen.

SERVICE: Vi kan bistå våre kunder med en uforpliktende gjennomgang i deres bedrift, hvor våre fagfolk ser over deres sortiment av rengjøringskjemikalier. Etter befaringen utarbeider vi et skjema som vil gi kunden en vurderingen (Substitusjon) foretatt ut i fra hensynet til HMS, for å oppnå bruk av færre produkter og mindre helseskadelige produkter.

MÅLSETNINGENE som OK KJEMI Drammen AS har lagt inn i sin kvalitetssikring, Helse-, Miljø- og Sikkerhetspolicy, blir fulgt opp med jevnlige kvalitetskontroller. Våre kunder kan således være trygge på at vi ivaretar og oppfyller gjeldende norske regelverk og krav.
Vi håper med dette å tilfredsstille våre kunders behov, slik at vi kan bygge opp fremtidig og langvarig samarbeid.

Britt Næssø Andersen
Daglig leder
 
 
 
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no