PRODUKTER / DESINFEKSJON

DESINFEKSJON

 
Produktinformasjon      Sikkerhetsdatablad      Varenr. / Forpakning
Nyhet
Produktinformasjon      Sikkerhetsdatablad      Varenr. / Forpakning
Nyhet
Alle bakteriedrepende OK Produkter er Biocidbasert, registrert i Miljødirektoratets nettsider.
Virkestoffene er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Litterære studier viser at dette produktet er meget effektivt mot flere typer virus som f.eks.: Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola).
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no