OM OSS / REFERANSEKUNDER

REFERANSEKUNDER

Vi er vant til å betjene "krevende" kunder med høye krav til dokumentasjon og nøyaktighet. Vi liker det! Her har vi tillatt oss å nevne noen av våre største og beste kunder. Disse kundene har i mange år utgjort en betydelig del av vår totalomsetning, og det ser vi på som en tillitserklæring.  
 
FORSVARET har valgt å bruke våre OK PRODUKTER.
Forsvaret stiller store krav om effektive, helse og miljøvennlige, hurtigseparerende produkter. Vi i OK har klart å tilfredstille disse kravene og har hatt et nært samarbeid med Forsvaret for å tilfredstille deres krav og behov, både når det gjelder utvikling av nye miljø-produkter, oppfølging og opplæring i HMS og riktig bruk av produktene. 
OK-PRODUKTER har vært på ulike Rammeavtale med Forsvaret gjennom veldig mange år.  Mange av OK-PRODUKTENE er registrert med NATONUMMER.
 
BRAMMER AS har gjeldende rammeavtale med FORSVARET og betjener alle forsvarets avdelinger med våre OK PRODUKTER. 
 
TOOLS AS har avdelinger som betjener industrikunder i hele Norge.
Alle TOOLS avdelinger forhandler OK PRODUKTENE.
Mange TOOLS avdelinger lagerfører flere OK PRODUKTER.

SKOVLY ENGROS AS forhandler våre OK PRODUKTER.
 
KLAR1 forhandler våre OK PRODUKTER.

NSB konsernets avdelinger er blandt våre store og faste avtagere gjennom mange år.  Miljøprodukter, HMS, rask levering etc. er selvfølgelig krav som vi tilfredstiller ovenfor de forskjellige avdelinger.
OK-PRODUKTER blir brukt i konsernets verksteder, vaskehaller, dusjanlegg, inn- og utvendig renhold etc.

NettBuss er spredd over hele landet, OK Produktene har gjennom mange år blitt  brukt i mange av disse bussvaskehallene. 

OFFSHORE: OK-RiggCleanere og OK Rig Wash har gjennom mange år vært levert i store mengder til flere plattformer på den norske sokkelen. OK RIG-WASH PRODUKTENE ble godkjent for bruk ved prøveboringer i Barentshavet. OK-Rig Wash produktene er HOCNF klassifisert og har miljøvurdering. OK Produktene benyttes hovedsakelig til avfetting av dekk og boreutsyr.  
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no