PRODUKTER / DESINFEKSJON

DESINFEKSJON

RIBO15 - BIOCIDGODKJENT NATRIUMHYPOKLORITT 15%

Godkjent som desinfeksjon i Biociddirektivet. 
Nyhet
Alle OK- Desinfeksjonsprodukter er registrert som Biocid hos Miljødirektoratet.
OK-Desinfeksjonsprodukter er Biocidbasert (uten alkohol), virker umiddelbart og har langtidsvirkende effekt. Tester av virkestoffet viser at produktene dreper de aller fleste kjente bakterier og virus, bl.annet Coronavirus: (i.h.t. EN 14476:2013+A2:2019) Mers-CoV, Sars-CoV-1 og Sars-CoV-2. Svineinfluensa: (i.h.t. EN 14476:2005-08) Influensavirus A H1N1/X-179A.
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no