PRODUKTER / BIO-PRODUKTER

BIO-PRODUKTER

OK 902 BIO REN LUKTKONTROLL

PRODUKTINFORMASJON:
BIO REN LUKTKONTROLL er en miljøvennlig luktfjerner, kan også brukes som vaskemiddel
både inne og ute. OK 902 er en konsentrert mikro-organismeblanding Utviklet for raskt å bryte
ned illeluktende organiske forbindelser og derav fjerne all vond lukt.

BIO REN LUKTKONTROLL aktiviseres ved kontakt med organisk materiale som: Avfall, slam,
oppkast, urin, melk, røyk- fisk- og dyrelukt m.m.
Anbefales brukt i: Områder som håndterer / forurenses av fisk, dyr, avfall, slam og kompost.
Flom- og brannskadede områder. Offentlig toalett. Dyrestell. Matbehandling osv.

BIO REN LUKTKONTROLL er et hurtigvirkende, nøytraliserende produkt som bryter ned og
fjerner organiske forbindelser og bakterier og gir en umiddelbar lukt lindring.

BIO REN LUKTKONTROLL er parfymefri, bygget opp av en blanding bionedbrytbare tensider,
enzymer og utvalgte mikroorganismer, lukten på produktet er en fysisk-kjemisk reaksjon.
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no