PRODUKTER / BIO-PRODUKTER

BIO-PRODUKTER

OK 909 BIO TOA SEP

PRODUKTINFORMASJON:
BIO Toa-Sep er en konsentrert bakteriekultur, som
anbefales til biologisk behandling av toalettsystemer og lukkede septikanlegg i buss,
båt, campingvogn, tog, fly, hytter, camping anlegg etc.

Fjerner vond lukt fra lukkede septikanlegg. Fjerner tetninger og avfall i toalettanlegget,
bryter ned avføring, toalettpapir og organiske ansamlinger. Hindrer ansamlinger av
organisk materiale.
OK 909 BIO TOA SEP
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no