PRODUKTER / BIO-PRODUKTER

BIO-PRODUKTER

OK 901 BIO FRISK LUKTKONTROLL

BIO FRISK LUKTKONTROLL er en konsentrert bakteriekultur, utviklet for raskt å bryte ned illeluktende organiske forbindelser og derav fjerne all vond lukt.

BIO FRISK LUKTKONTROLL aktiviseres ved kontakt med organisk materiale som: Avfall, slam, oppkast, urin, melk, røyk- og dyrelukt m.m.
Anbefales brukt i: Områder forurenset av dyr. Avfall- Slam- og kompost-håndteringsområder. Flom- og brannskadede områder. Offentlig toalett. Dyrestell. Matbehandling osv.

BIO FRISK LUKTKONTROLL er et hurtigvirkende, nøytraliserende produkt som bryter ned og fjerner organiske forbindelser og bakterier og gir en umiddelbar lukt lindring.
BIO FRISK LUKTKONTROLL er bygget opp av bakteriekulturer som ikke er giftige og som finnes naturlig i melkeprodukter, brød, øl og vin.

BRUKSFORDELER:
Gir en meget rask, økologisk, nøytraliserende, effektiv, forebyggende og langsiktig behandling, uten bruk av sterke kjemikalier eller andre bakteriedrepende midler.
Meget miljøvennlig, fremmer nedbrytningen uten lukt (ingen vond lukt, enzymer eller gasser).  
OK 901 BIO FRISK LUKTKONTROLL
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no