PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 179 BETONG LØSER

TIL: FJERNING AV BETONG

Meget effektivt spesialmiddel som løser betong, sement, fugemasse, steinbruddstøv og kalk fra maskiner, verktøy, anleggsutstyr, forskalingsmaterialer, fasader m.m.

Produktet har et godt vedheng og dermed lang virkningstid.
OK 179 BETONG LØSER
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no