PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 463 SPERREVÆSKE

Sperrevæske til bruk i : toaletter, urinaler, vannlåser, sanitærtanker etc.
 
Sperrevæsken legger seg som en forsegling/lokk over vannet, forhindrer uttørking og uønsket lukt.
 
Sperrevæsken blander seg ikke med vann, men lar vann slippe gjennom ved bruk av sluket.
OK 463 SPERREVÆSKE
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no