PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 175 KVIKK

TIL: ÅPNING AV TETTE AVLØP.

Meget effektiv flytende avløpsåpner.

Brukes til åpning av tette avløp fra vask, badekar, sluk, toaletter osv.

Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse tiltettinger fra hår, fett, olje, såpe m.m.
OK 175 KVIKK
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no