PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 178 ISOLATOR-RENS

SPESIALMIDDEL SOM LØSER:
FOSFAT, KALK, JERNOKSID, SVOVELNEDFALL, MUGG m.m.
 
Vannbasert syrerengjøringsmiddel til rengjøringer av isolatorer. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løsne fastbrent spon og metaller.
OK 178  ISOLATOR-RENS
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no