PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 459 STEIN- OG BETONGIMPREGNERING

TIL: IMPREGNERING AV FASADER.
BESKYTTER FLATER MOT: FUKTSKADER/”SUR NEDBØR”
 
Vannavvisende spesialmiddel til betong og stein.
Beskytter flaten for: Fuktskader / ”sur nedbør”.
Behandling vil gjøre det vanskeligere for sopp og mose og feste seg.
Behandling vil også redusere faren for frostspregning / forvitring. 

Anbefales brukt på broer, demninger, skifer, takstein etc.
Produktet bør legges på 2-3 strøk. For best mulig effekt bør hvert strøk tørke før påføring. Kan også legges vått i vått, da vil overflaten få et ”blankere” utseende. 
OK 459  STEIN- OG BETONGIMPREGNERING
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no