PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 467 KORROSJONSHINDRER

PRODUKTINFORMASJON:

Korrosjonshindrer brukes for å unngå korrosjon på nyvaskede deler/maskiner etc.

Produktet kan tilsettes OK's vannbaserte avfettingsvæsker, eller påføres etter at delene
er ferdig vasket.
OK 467 KORROSJONSHINDRER
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no