PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 468 SKUMDREPER

TIL: FJERNING AV SKUM.
 
Skumdreper er et meget effektivt middel til å fjerne skum fra OK's vannbaserte vaske-/avfettingsmidler. Produktet kan tilsettes de vanlige OK produktene, men bør ikke oppbevares slik over lenger tid, da dette kan gå utover rengjøringsproduktets effektivitet.
Best virkning gir Skumdreperen dersom den blir tilsatt alene i eget skyllevann.

NB! PRODUKTET SKILLER SEG VED LAGRING. MÅ RYSTES FØR BRUK.

 
OK 468  SKUMDREPER
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no