PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 490 GRAFITTIFJERNER

PRODUKTINFORMASJON:

Spesialutviklet rengjøringsmiddel til fjerning av de fleste typer graffiti fra de fleste typer
overflater. Egner seg til innvendig bruk i f. eks. buss og tog, siden produktet ikke er
merkepliktig.

Fjerner graffiti fra tusj- sprit- filt- og kulepenner, fargestifter, maling m.m.
Produktet er egnet til bruk i lavtrykkssprøyte eller manuelt.
OK 490 GRAFITTIFJERNER
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no