PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 174S KALKRENS

TIL: KALKFJERNING

LØSER: KALK, SALT, AVLEIRINGER m.m.
 
Fjerner overflødig betong, sementstøv, slam, avleiringer  og rust fra anleggsutstyr, inndampere, rør og rørsystemer.

Benyttes også til opprensing av betonggulv, forskalingsmaterialer m.m.

Fjerner rust og glødeskall fra stål.

Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løsne kalk, salt og avleiringer.
OK 174S KALKRENS
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no