PRODUKTER / KJØLE- / SMØREOLJER

KJØLE- / SMØREOLJER

OK 702 SLIPEOLJE

SYNTETISK SLIPEVÆSKE, LAVTSKUMMENDE BIOSTABIL OG MILJØVENNLIG KJØLEVÆSKE.
 
Ved bruk av OK 702 SLIP holder man verktøy og maskiner rene. Produktet kan brukes til alle typer metaller og vil ikke skade kjølepumper eller gummislanger. Produktet fetter ikke og avgir ingen oljerøyk.  OK702 SLIP er meget stabil og separerer hurtig spon og rester fra bearbeidingen. Inneholder ikke organiske løsemidler, mineralolje eller nitrit.

OK 702 SLIP gir en meget god fuktighet og rensing av slipesten/skive. Produktet har lang levetid og er meget motstandsdyktig for korrosjon, bakterier og sopp.

OK 702 SLIP er en vannblandbar lavtskummende biostabil slipevæske. Produktet gir en klar gjennomsiktig fluoriserende grønn farge når den er oppblandet med vann.
OK 702 SLIPEOLJE
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no