PRODUKTER / KJØLE- / SMØREOLJER

KJØLE- / SMØREOLJER

OK 705 MASKINRENS

FOR RENSING AV KJØLESYSTEMER I METALLBEARBEIDINGSMASKINER.
 
OK 705 MASKINRENS brukes til rengjøring og desinfisering av overflater og i smøre- /kjølevæske i metallbearbeidingsmaskiner. Brukes for å oppnå lenger virketid og for å unngå bakterievekst i smøre-/ kjølevæsken som benyttes. Kan brukes i både enkeltstående maskiner og i sentralanlegg. 

OK 705 MASKINRENS skal alltid brukes før påfylling av ny smøre-/ kjølevæske. Produktet inneholder bakteriedrepende-, smøre- og rusthindrende midler.
OK 705 MASKINRENS
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no