PRODUKTER / INNV. RENHOLD / DESINFEKSJON

INNV. RENHOLD / DESINFEKSJON

OK 21 KRYSSDESINFEKSJON

KRYSSDESINFEKSJONSMIDDEL.
 
OK 21 kan brukes på alle typer flater som tåler vann, både ute og inne.
OK 21 anbefales som kryssdesinfeksjon til Klorholdige og Spritbaserte produkter.

OK 21  KRYSSDESINFEKSJON
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no