PRODUKTER / INNV. RENHOLD / DESINFEKSJON

INNV. RENHOLD / DESINFEKSJON

OK 34 MASKINOPPVASK

TIL:        OPPVASKMASKIN.
LØSER: SMUSS - FETT - MATRESTERm.m.
 
Flytende, lavtskummende vaskemiddel til oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg.

Skånsom mot glass og dekor. Gir best effekt ved arbeidstemperatur på over 60°C. 
Løser opp fett, matrester, smuss, osv. 
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no