PRODUKTER / DESINFEKSJON

DESINFEKSJON

OK 21 KRYSSDESINFEKSJON

Dreper bakterier og virus.
 

OK 21 kan brukes på alle typer flater som tåler vann, både ute og inne.
OK 21 anbefales som kryssdesinfeksjon til Klorholdige og Spritbaserte produkter.
OK 21 KRYSSDESINFEKSJON
Alle OK- Desinfeksjonsprodukter er registrert som Biocid hos Miljødirektoratet.
OK-Desinfeksjonsprodukter er Biocidbasert (uten alkohol), virker umiddelbart og har langtidsvirkende effekt. Tester av virkestoffet viser at produktene dreper de aller fleste kjente bakterier og virus, bl.annet Coronavirus: (i.h.t. EN 14476:2013+A2:2019) Mers-CoV, Sars-CoV-1 og Sars-CoV-2. Svineinfluensa: (i.h.t. EN 14476:2005-08) Influensavirus A H1N1/X-179A.
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no