PRODUKTER / DESINFEKSJON

DESINFEKSJON

OK 19 VIRUS-VASK

Produktinformasjon      Sikkerhetsdatablad      Varenr. / Forpakning
Desinfeksjonsmiddel med antiseptisk lukt og god rengjøringeffekt.

Til alle typer innvendig overflater. Løser opp fett, smuss, hudrester, bakterier, virus osv.
 
Etterlater en ren, desinfisert og velduftende flate.

Dreper de aller fleste kjente bakterier som f.eks.: Salmonella, Staphylokokker, E.coli, Listeria og Legionella. Desinfeksjons-virkestoffet i OK 19 er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Påført en ren flate ved romtemperatur, med virketid 5 minutter er den effektiv mot influensavirus A H1N1 / X-179A (Svineinfluensa).
Litterære studier viser også at produktet er meget effektivt mot flere typer virus som f.eks.: Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola).
 
OK 19: Kan brukes på alle innvendige overflater som tåler vann.

OK 19: Fjerner vond lukt.

OK 19: Kan brukes som kryssdesinfeksjon til Klorholdige og Spritbaserte produkter.
Nyhet
Alle bakteriedrepende OK Produkter er Biocidbasert, registrert i Miljødirektoratets nettsider.
Virkestoffene er testet i.h.t. DIN EN 14476:2005-08. Litterære studier viser at dette produktet er meget effektivt mot flere typer virus som f.eks.: Coronavirus (SARS, MERS, Covid-19), Orthomyxovirus (Influensa A, B, C, D), Herpesvirus, Hepadnavirus (Hepatitt B), Flavivirus (Hepatitt C, Gulfeber), Rhabdovirus (Rabies), Retrovirus (HIV), Filovirus (Ebola).
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no