PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 184 SUR-REN

 
TIL: MANUELL AVFETTING 
LØSER: RUST, BREMSESTØV, SOT, SALT, KALK, SMUSS m.m.
 
Lav pH spesialmiddel til vask av sterkt tilsmussede tog, transportcontainere, deler, rust på gulv samt salt og kalkavleiringer.

Produktet har en fabelaktig evne til å trenge igjennom og løse rust, fastbrent bremsestøv, sot, salt, kalk, smuss m.m. Etterlater en ren, matt flate.
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no