PRODUKTER / SPESIALPRODUKTER

SPESIALPRODUKTER

OK 464 SLUK-LUKKER

SLUKLUKKER til toaletter, vannlåser, sluk og urinaler.

Forhindrer uttørking av vannlåser og sluk, vond lukt vil da kunne unngås.
Kan også brukes som frostvæske for å unngå frostskader.

Når nytt vann tilføres vil SLUK-LUKKER løse seg opp og forsvinne, ny SLUK-LUKKER må da tilføres.
OK 464 SLUK-LUKKER
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no