PRODUKTER / AVFETTING / VASK 2000-SERIEN

AVFETTING / VASK 2000-SERIEN

OK 2650 SUPER RIG WASH

TIL: ON- OG OFFSHORE MARKEDET
LØSER: OLJER – GREASE- MUD - FETT - SOT - SMUSS - TJÆRE m.m.
 
OK 2650 ER UTVIKLET FOR Å VIDREFØRE OK SINE EFFEKTIVE, MILJØVENNLIGE PRODUKTER, BYGGET OPP MED STØRST MULIG GRAD AV PLONORREGISTRERTE RÅVARER.
OK 2650 HAR MILJØVURDERING OG HOCNF KLASSIFISERING. 
OK 2650 ER TILPASSET MARPOL SINE KRAV TIL SEPARASJON PÅ 15 ppm.

PRODUKTINFORMASJON: Miljøvennlig, meget kraftig vannbasert avfettings- og rengjøringsmiddel basert på alkylglukosid uten løsemidler. Anbefales brukt til de fleste typer kraftig avfetting og vask av lensesystemer, (laste)tanker for olje/bunkersolje, skott, dekk, motor, maskinrom, boredekk boreutstyr, containere osv. Produktet er beregnet til bruk i lavtrykkssprøyte, høytrykksspyler, kaldtvannsdelevasker og manuelt. Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse råoljer, harde karbonavleiringer, fett, mud, sot, smuss, tjære, og animalske-, vegetabilske-, fiske-, diesel- og bunkersolje m.m.
OK 2650 SUPER RIG WASH
FREMTIDENS PRODUKTSERIE - Utviklet for å tilfredsstille de som ønsker effektive produkter som er mer miljøvennlige enn det dagens regelverk krever.
Alle produktene i OK 2000 serien gir meget god separasjon, (tilpasset MARPOL's krav til separasjon på 15 ppm.) og er lettere å skylle av enn "tilsvarende" OK-Produkter i 300 serien.
Spar tid, penger og miljø!
OK KJEMI Drammen AS  | Tlf.: 32 80 10 70 | ok@okkjemi.no